TRIVSEL I NARVIK: Inviterer dere?

Vi kartlegger lavterskeltilbud - turer, arrangementer, aktiviteter for barn for enslige voksne eller hele familien.

Narvik kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelse.

Med prosjektet "Trivsel i Narvik" ønsker vi å formidle og synliggjøre hva bolyst er for alle innbyggere ved å skape en sterkere fellesskapsfølelse og fremme sosial tilhørighet.

Hensikten med prosjektet er å utjevne sosiale ulikheter i helse og forebygge utenforskap. Resultatmålet for prosjektet er at innbyggerne i nye Narvik kommune blir inspirert til å ta gode valg for sitt liv basert på inspirasjon og motivasjon fra lokalt næringsliv, lag og foreninger og kommunen.

Tilbyder er ansvarlig for at aktiviteten kan gjennomføres ihht gjeldende smittevernhensyn

Alle tilbud og aktiviteter vil bli delt i KALENDER på narvikregionen.no - samt på våre facebooksider. 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål: 
Prosjektleder Hilde M. Normark, tlf. 948 90 222, hilde@nrnf.no