Kartlegging organisert aktivitet voksne over 65 år

Vi ønsker å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud.