Kartlegging organisert aktivitet barn, ungdom og unge voksne

Vi ønsker å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud.