Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til integreringsarbeid. Narvik kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

29.03.202210:01 Hilde Normark