Registrér ditt lag/forening

Her registrerer lag/foreninger kontaktinfo og link til egen nettside.

Kategorier:  

 • Arrangement og festivaler
 • Internasjonale organisasjoner | Menneskerettighets- og fredsarbeid, nødhjelps- og bistandsarbeid, vennskaps- og utvekslingsprogram
 • Barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Bolig- og lokalmiljø |Grendelag, forsamlingshus, huseierforening
 • Humanitær
 • Idrett | Alle typer idrett, sport og trim, også skytterlag, bedriftsidrett og idrett for funksjonshemmede
 • Kunst og kultur | Musikk, teater og dans, opplevelser, reiseliv, kunst, brukskunst og arkitektur, historie, litteratur og språk, museer, samlinger og bibliotek, tidsskrifter og medier, andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter
 • Legater og fremme av frivillighet |Frivillighetsarbeid
 • Mangfold og inkludering |Likestilling, mangfold, inkludering og likeverd
 • Natur- og miljøvern
 • Politiske- og interesseorganisasjoner | Funksjonshemmede, syke, kvinnesak, mållag, avhold, etniske minoriteter, rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper,  kampanjer og lobbyvirksomhet, juridisk bistand, forbrukerorganisasjoner, politiske partier
 • Rekreasjon og sosiale foreninger | Friluftsliv og speideren, motor og båtforening, dyreeierklubber, pensjonistlag, studentsamfunn, sosiale klubber (Rotary, Lions etc.), andre hobby- og fritidsaktiviteter
 • Tros- og livssynsorganisasjoner